Spaaractie - algemene voorwaarden

Art. 1 Voorwaarden van de spaaractie
Dit reglement legt de voorwaarden vast van de spaaractie georganiseerd door HR Projects bv.
Deelnemers worden geacht de inhoud van dit reglement te kennen. Deelname aan de spaaractie veronderstelt dat deelnemers onvoorwaardelijk instemmen met dit reglement. Geen enkele betwisting terzake zal in aanmerking worden genomen. 

Art. 2 Verloop van de spaaractie en toekenning van de prijs
HR Projects bv beslist zelf hoe lang ze de spaaractie laten lopen en kan de actie op elk moment beëindigen.
Zo kunnen zij ook wanneer zij wensen items/spaarpunten toevoegen en/of veranderen. 

Deelnemers dienen de spaarkaart correct in te vullen. Alleen volledig ingevulde spaarkaarten met het juist aantal spaarzegels worden in aanmerking genomen. Evenals moet men zijn item op voorhand online reserveren en hier de juiste gegevens invullen.

Het artikel dient aanvaard te worden, zoals deze wordt toegekend. In geen geval kan het geschenk omgeruild worden tegen andere artikelen.  

Indien u nog verder wil sparen voor andere artikelen dient u een nieuwe spaarkaart te vragen/downloaden.
Uw oude/gevulde spaarkaart dient u in te leveren wanneer u deze inruilt voor een gekozen artikel.

Het is niet mogelijk de spaarkaart/het artikel in te wisselen voor contant geld of korting op andere artikelen.

Art. 3 Deelnemingsvoorwaarden

De spaaractie staat open voor iedereen. Deelnemers moeten minstens 16 jaar zijn. Deelnemers tot en met 18 jaar dienen over de uitdrukkelijke toestemming van 1 van hun ouders te beschikken om deel te nemen aan de spaaractie. Als een minderjarige deelneemt aan de spaaractie gaat HR Projects bv ervan uit dat deze toestemming heeft van zijn ouders. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen kan hem of haar op elk moment deelname aan de spaaractie of het gespaarde artikel worden ontzegd.

HR Projects bv kan op elk moment een persoon van deelname aan de spaaractie uitsluiten, in geval één of meerdere van de voorwaarden niet worden nageleefd. Of in geval er sprake is van misbruik, misleiding of deelname ter kwader trouw. 

Art. 4 Identificatie
De identiteit van de deelnemer wordt bepaald op basis van de gegevens die deze laatste meedeelt. 

HR Projects bv kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden, indien de identificatie van een deelnemer onmogelijk is, omdat deze laatste foutieve of onvolledige gegevens meedeelt. 

Het gebruik van valse gegevens leidt tot uitsluiting van de deelnemer.

Deelnemers aanvaarden uitdrukkelijk dat hun naam gepubliceerd kan worden, zonder dat dit recht geeft op enige vergoeding.

Het e-mailadres dat deelnemers achterlaten mag gebruikt worden voor promotionele doeleinden.

Art. 5 Aansprakelijkheid

HR Projects bv kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor directe, indirecte, materiële, immateriële of lichamelijke schade, die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik van een artikel van de spaaractie. De winnaar zal zich in dat geval dienen te richten tot de producent van het artikel.

HR Projects bv is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de Post en/of koeriersbedrijven (vertraging, beschadiging, staking, verlies of andere) bij het eventueel versturen van artikelen.

HR Projects kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de spaaractie gewijzigd, opgeschort of geannuleerd dient te worden, wegens overmacht of redenen buiten haar wil.

HR Projects kan evenmin aansprakelijk gesteld worden in geval van technische problemen van welke aard ook of in geval van communicatieproblemen.

Art. 6 Toestemming recht op afbeelding
Deelnemers stemmen uitdrukkelijk in met de eventuele publicatie van hun naam, zonder dat dit recht geeft op iets anders dan het artikel van de spaaractie.

Deelnemers stemmen uitdrukkelijk in met het eventuele gebruik van foto's en/of films, zonder dat enige compensatie verschuldigd is, voor communicatie-/promotiedoeleinden via verschillende kanalen.

Art. 7 Privacy
De gegevens van persoonlijke aard die de deelnemers communiceren aan HR Projects bv zullen opgeslagen worden in de databanken van HR Projects bv (Lemmerstraat 2, 2340 Beerse). Ze zullen gebruikt worden in het kader van de spaaractie en met akkoord van de deelnemer, in het kader van informatiecampagnes of de promotie van producten en diensten van HR Projects bv. De gegevens worden behandeld overeenkomstig de privacy policy van HR Projects bv.

Art. 8 Toezicht en beslissingen
HR Projects bv houdt toezicht op het correcte verloop van de spaaractie.

Klachten in verband met deze spaaractie moeten ten laatste binnen 10 werkdagen na ontangst van het artikel schriftelijk naar het volgende adres worden gestuurd : HR Projects bv, Lemmerstraat 2, 2340 Beerse.

 

Alle rechten voorbehouden, HR Projects bv , 01/01/2023